Đội ngũ bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch

Mừng quốc tế thiếu nhi 1/6

Quy trình khám bệnh

17/01/2020 - 01/17/2020

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH (KHÔNG CÓ BHYT)

Bước 1

Điền thông tin trên Phiếu ghi thông tin người bệnh tại bàn hướng dẫn (người bệnh khám lần đầu)

Bước 2

Đóng tiền và nhận số thứ tự khám chuyên khoa tại các Quầy đăng ký khám bệnh

Bước 3

Khám chuyên khoa tại các phòng khám theo số thứ tự

Bước 4

Thực hiện các cận lâm sàn (nếu có)

Bước 5

Trở lại phòng khám và nhận toa thuốc

Bước 6

Mua thuốc tại nhà thuốc khu A của bệnh viện

Để được tư vấn và phục vụ, vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng

Điện thoại: 19007178

 

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH (CÓ BHYT)

Bước 1

Điền thông tin và đánh dấu vào ô BHYT trên Phiếu ghi thông tin người bệnh tại bàn hướng dẫn (người bệnh khám lần đầu)

Bước 2

Chuẩn bị bản chính và photo các giấy tờ sau:

  • Thẻ BHYT
  • CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh
  • Giấy chuyển tuyến đúng tuyến BVĐHYD/Toa thuốc hẹn tài khám

(Có thể photo tại quầy photo của Bệnh viện)

Bước 3

Đang ký khám và xác nhận được hưởng BHYT trên phần mềm tại các Quầy Đăng ký khám bệnh:

  • Xuất trình các giấy tờ tại Bước 2
  • Ký bảng cam kết đồng ý chi trả
  • Đóng tiền, nhận số thứ tự khám chuyên khoa

Bước 4

Khám chuyên khoa theo số thứ tự tại các phòng khám theo số thứ tự

Bước 5

Thanh toán chênh lệch, thực hiện các cận lân sàng và quay lại phòng khám khi có kết quả (nếu có chỉ định cận lâm sàng)

Bước 6

Nhận toa thuốc

Bước 7

Kết toán BHYT tại tầng trệt khu A:

  • Đóng mộc KKB lên toa thuốc (tại quầy kế quầy photo)
  • Photo toa thuốc (tại quầy photo)
  • Kết toán BHYT tại quầy 17, 18, 19 và 20

Bước 8

Lãnh thuốc tại nhà thuốc khu B

Để được tư vấn và phục vụ, vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng

Điện thoại: 19007178

 

17/01/2020 8:07:22 SA +07:00